واشر قفل

پیشرو چین است واشر قفل بهار، واشر فولادی بهار بازار محصول